รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองออ
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530832_ITK2ZQWV
ผจก.school@530832_Management9R5C59